Wytyczne

Wytyczne ESC dotyczące postępowania u dorosłych z wrodzonymi wadami serca

prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

Klinika Chorób Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

Klinika Chorób Serca i Naczyń

Instytut Kardiologii

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

  • Najważniejsze zmiany w aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego poświęconych diagnostyce i leczeniu dorosłych z wrodzonymi wadami serca
  • Opieka nad tą grupą pacjentów w Polsce – bieżąca sytuacja i zadania na przyszłość


W czasie Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology) w 2020 r. zostały ogłoszone, po 10 latach, nowe wytyczne postępowania u dorosłych z wrodzonymi wadami serca. W dokumencie przedstawiono zalecenia w zakresie organizacji opieki nad tą grupą pacjentów, a także wskazówki dotyczące diagnostyki i leczenia arytmii oraz anomalii tętnic wieńcowych, zaktualizowano również postępowanie w poszczególnych wadach serca. Podobnie jak w poprzedniej wersji zalecenia opierają się przede wszystkim na opinii ekspertów, dlatego w większości mają siłę dowodów klasy C. Źródłem tych opinii jest głównie doświadczenie kliniczne ekspertów zdobywane w codziennej pracy z chorymi.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Postępowanie z dorosłymi z wrodzonymi wadami serca wg wytycznych ESC

Częstość występowania wrodzonych wad serca szacuje się na 9/1000 żywo urodzonych noworodków. Dzięki rozwojowi kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej 90% z nich [...]

Opieka nad pacjentami z wrodzonymi wadami serca w Polsce – stan obecny i wyzwania na przyszłość

Poziom kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej w Polsce niczym nie odbiega od innych krajów wysoko rozwiniętych. Rocznie w naszym kraju przeprowadza się [...]

Do góry