Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Redaktor Naczelny „Kardiologii po Dyplomie″

Small g%c4%85sior zbigniew opt

Szanowni Państwo!

Koleżanki i Koledzy!

Przedstawiamy Państwu wakacyjne wydanie „Kardiologii po Dyplomie”. Tematem numeru jest zatorowość płucna i zakrzepica w dobie pandemii COVID-19. Temu zagadnieniu został poświęcony artykuł lek. Agnieszki Winiarskiej-Filipek i wsp. z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. Zakażenie koronawirusem zwiększa gotowość zakrzepowo-zatorową organizmu, obserwuje się m.in. większą częstość zakrzepicy żył kończyn dolnych oraz incydentów zatorowości płucnej. Są również dowody na zwiększone ryzyko zakrzepowe nawet po przebyciu zakażenia. W artykule znajdą Państwo przegląd aktualnych doniesień naukowych dotyczących zatorowości i zakrzepicy w czasie pandemii oraz prezentację przypadku klinicznego zatorowości płucnej już po przebyciu ostrego zakażenia.

Kontynuacją tej problematyki jest artykuł dr Olgi Dzikowskiej-Diduch i prof. Piotra Pruszczyka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat postępowania ambulatoryjnego po ostrej zatorowości płucnej, z przedstawieniem m.in. zasad leczenia przeciwkrzepliwego, opieki psychologicznej oraz opisem różnych, częstych stanów klinicznych u chorych po OZP.

Kardiomiopatie przebiegające z pogrubieniem ścian lewej i niekiedy prawej komory mogą mieć bardzo różną etiologię – jedną z rzadszych przyczyn stanowi amyloidoza transtyretynowa. O tej niezbyt często rozpoznawanej chorobie, algorytmie diagnostycznym kardiomiopatii ATTR oraz aktualnych możliwościach zastosowania celowanej terapii można przeczytać w artykule opracowanym przez najbardziej doświadczony w Polsce zespół lekarzy zajmujący się tą tematyką, reprezentujący Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie (dr Monika Gawor, prof. Jacek Grzybowski).

W pracy autorstwa prof. Kariny Wierzbowskiej-Drabik znajdą Państwo opis patofizjologii dysfunkcji rozkurczowej oraz niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory wraz z przedstawieniem zasad oceny echokardiograficznej w badaniach spoczynkowych i obciążeniowych.

Elektrokardiogram jest obok wywiadu i badania fizykalnego podstawowym badaniem dodatkowym służącym kwalifikacji zawodników do wyczynowego uprawiania sportu. Interpretacja EKG w tym wypadku stwarza nierzadko trudności z uwagi na zmiany wynikające z adaptacji serca do dużego regularnego wysiłku. O odrębnościach EKG u sportowców można dowiedzieć się z artykułu dr. Andrzeja Folgi z Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej.

Ostre rozwarstwienie aorty jest stanem zagrożenia życia i decyzja o sposobie terapii, poprzedzona – przede wszystkim – dokładnym rozpoznaniem wraz z topografią zmian, ma kluczowe znaczenie dla rokowania. W zależności od typu rozwarstwienia można rozważać leczenie chirurgiczne, endowaskularne lub hybrydowe. Aktualne możliwości terapii opisują dr Jakub Staromłyński i prof. Piotr Suwalski z Kliniki Kardiochirurgii CMKP.

O powikłaniach kardiologicznych leczenia onkologicznego dowiedzą się Państwo z artykułu lek. Jarosława Kępskiego i wsp. z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz CMKP w Warszawie.

Zapraszam do zapoznania się z artykułami i życzę Państwu dobrego wakacyjnego wypoczynku.

Do góry