Temat numeru

Zatorowość płucna i zakrzepica w dobie pandemii COVID-19

lek. Agnieszka Winiarska-Filipek1
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior1,2

1II Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

lek. Agnieszka Winiarska-Filipek

II Oddział Kardiologii

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

e-mail: a.winiarska.filipek@gmail.com

  • Powikłania zakrzepowo-zatorowe związane z zakażeniem SARS-CoV-2
  • Postępowanie w ostrej zatorowości płucnej u chorego na COVID-19
  • Opis przypadku z własnej praktyki klinicznej


Zatorowość płucna (ZP) będąca konsekwencją zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) stanowi trzecie najczęstsze schorzenie układu krążenia – po zawale mięśnia sercowego i udarze mózgu. W ostatnich latach na całym świecie obserwuje się wzrost wskaźników zapadalności na tę chorobę połączony ze spadkiem wskaźników śmiertelności1. Ostra zatorowość płucna (OZP) pozostaje jednak nadal trzecią najczęstszą przyczyną zgonów wśród schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Z uwagi na rozmaitość i niespecyficzność objawów, biomarkerów (troponiny sercowe, D-dimery) oraz obrazu elektrokardiograficznego podczas wstępnego procesu diagnostycznego zaleca się określenie ogólnego prawdopodobieństwa ZP z wykorzystaniem skali genewskiej (tab. 1)2.

 W przypadku małego lub pośredniego prawdopodobieństwa ZP wskazany jest pomiar stężenia D-dimerów, natomiast w przypadku dużego ryzyka ZP zaleca się natychmiastowe wykonanie tomografii komputerowej tętnic płucnych (angio-TK).

Przy doborze odpowiedniej terapii konieczna jest ocena ciężkości ZP i ryzyka zgonu (tab. 2 i 3)3. Pomocne są tu echokardiografia przezklatkowa (TTE – transthoracic echocardiography) oraz skala Pulmonary Embolism Severity Index (PESI).

Do metod leczenia OZP należą antykoagulacja, systemowa bądź miejscowa tromboliza/trombektomia przezcewnikowa lub chirurgiczna embolektomia oraz mechaniczne wspomaganie krążenia.

U wszystkich chorych zaleca się leczenie przeciwkrzepliwe w celu zapobiegania przedwczesnej śmierci oraz nawracającej objawowej bądź śmiertelnej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ). Standardowy czas leczenia przeciwkrzepliwego powinien wynosić co najmniej 3 miesiące. Leczenie ostrej fazy polega najczęściej na pozajelitowej terapii przeciwkrzepliwej heparyną niefrakcjonowaną (HNF), heparyną drobnocząsteczkową (HDCz) lub fondaparynuksem w ciągu pierwszych 5-10 dni. Według najnowszych wytycznych przy rozpoczynaniu doustnego leczenia przeciwkrzepliwego u pacjenta z ZP, który kwalifikuje się do terapii doustnymi antykoagulantami niebędącymi antagonistami witaminy K (NOAC – non-vitamin K antagonist oral anticoagulants), stanowią one zalecaną formę leczenia przeciwkrzepliwego. Rywaroksaban, apiksaban i dabigatran są obecnie dopuszczone do leczenia ŻChZZ.

W przypadku rozpoczęcia terapii rywaroksabanem (2 × 15 mg przez 3 tygodnie, następnie 1 × 20 mg) lub apiksabanem (2 × 10 mg przez tydzień, następnie 2 × 5 mg) leczenie doustne należy włączyć bezpośrednio lub 1-2 dni od rozpoczęcia podawania HNF/HD...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Powikłania zakrzepowo-zatorowe w pandemii

Od ponad roku cały świat mierzy się z pandemią COVID-19 (coronavirus disease 2019). Z dostępnych badań wynika, że jest to czynnik [...]

Podsumowanie

Zakażenie SARS-CoV-2 zwiększa ryzyko zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, zwłaszcza u osób z już rozpoznaną chorobą układu oddechowego oraz innymi schorzeniami towarzyszącymi. Gotowość prozakrzepowa [...]

Do góry