Temat numeru

Co nowego w rewaskularyzacji wieńcowej?

prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski
lek. Radosław Smoczyński

Klinika Kardiochirurgii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. Radosław Smoczyński

Klinika Kardiochirurgii CSK MSWiA

ul. Wołoska 137, 02-640 Warszawa

e-mail: radek.sm@gmail.com

  • Rozwój technik i narzędzi wykorzystywanych podczas zabiegów rewaskularyzacyjnych
  • Cechy nowoczesnej operacji kardiochirurgicznej: użycie pomostów tętniczych, redukcja powikłań neurologicznych, małoinwazyjny dostęp
  • Korzyści płynące z operacji w asyście robota da Vinci

Rozwój nowoczesnych metod rewaskularyzacji wieńcowej

Chirurgiczna rewaskularyzacja tętnic wieńcowych zapoczątkowana w latach 60. XX w., polegająca na ominięciu zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą bypassu wszytego poniżej istniejącej zmiany, jest wciąż aktualną metodą leczenia choroby wieńcowej1. Ostatnie dekady przyniosły istotną poprawę wyników leczenia chirurgicznego związaną z udoskonaleniem metody i intensywnej terapii pooperacyjnej.

Najistotniejszym aspektem leczenia chirurgicznego pozostaje długoletnia trwałość pomostów wieńcowych. W ostatnich latach podkreśla się rolę pomostów tętniczych i całkowicie tętniczej rewaskularyzacji wieńcowej2. Udowodniono, że zespolenie lewej tętnicy piersiowej wewnętrznej z gałęzią międzykomorową przednią lewej tętnicy wieńcowej (LIMA-LAD – left internal mammary artery-left anterior descending) wykazuje 97,1% drożności w ciągu 15 lat. Na podobnym poziomie utrzymuje się drożność zespoleń RIMA-LAD (right internal mammary artery-left anterior descending). Z kolei zespolenia tętnicy promieniowej do prawej tętnicy wieńcowej czy gałęzi okalającej wykazują odpowiednio 88,2% i 91,6% drożności3.

Ostatnie wyniki leczenia chirurgicznego wiążą się także z diametralną poprawą w zakresie liczby powikłań neurologicznych. Koncepcja powikłań zatorowych w mózgu wynikających z manipulacji w obrębie aorty okazała się słuszna. Zauważono, że zmiana te...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Operacje z zastosowaniem robota da Vinci

Zwieńczeniem małoinwazyjności w kardiochirurgii są operacje wykonywane za pomocą robota da Vinci (Intuitive Surgical, Sunnyvale, CA, USA). Obecnie mamy do dyspozycji [...]

Podsumowanie

Ostatnie lata w kardiochirurgii przyniosły wiele udoskonaleń klasycznej techniki pomostowania naczyń wieńcowych, które wiążą się z poprawą wyników leczenia. Całkowita tętnicza [...]
Do góry