Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Redaktor Naczelny „Kardiologii po Dyplomie″

Szanowni Państwo!

Koleżanki i Koledzy!

Small g%c4%85sior zbigniew opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Tematem przewodnim tego numeru „Kardiologii po Dyplomie” jest arytmia serca w ciąży. Ten problem zawsze wzbudza w nas emocje, ponieważ zdajemy sobie sprawę z konsekwencji wynikających z zastosowania nieoptymalnej terapii dla zdrowia ciężarnej i płodu. Niezbędna jest wiedza o lekach bezwzględnie przeciwwskazanych w ciąży z uwagi na ich przechodzenie przez łożysko oraz możliwy efekt teratogenny, a także o stopniu ryzyka, jakie arytmia stanowi dla ciężarnej. Nie każde zaburzenie rytmu serca wymaga farmakoterapii, należy unikać jej stosowania w I trymestrze ciąży, o ile jest to możliwe. Warto wiedzieć, że niektóre postacie napadowych częstoskurczów mogą być leczone w czasie ciąży (od II trymestru) metodą ablacji bez fluoroskopii, z wykorzystaniem mapowania elektroanatomicznego. Te zagadnienia poruszono w opracowaniu autorstwa lek. Małgorzaty Smyk i wsp. z ośrodków w Lublinie (UM), Legionowie (WIM) i Siedlcach.

Każdy z nas ma wśród swoich pacjentów osoby prezentujące objawy dławicowe mimo stosowania optymalnego leczenia farmakologicznego, u których wszystkie tradycyjne metody rewaskularyzacji zostały już wyczerpane. Jak pomóc takim chorym? W artykule prof. Krzysztofa Reczucha i dr. Wojciecha Zimocha z Instytutu Chorób Serca we Wrocławiu znalazło się zestawienie wraz z omówieniem wszystkich aktualnych możliwości leczenia farmakologicznego oraz działań interwencyjnych, w tym eksperymentalnych, które mają poprawić ukrwienie mięśnia sercowego.

Skuteczność leczenia onkologicznego jest coraz większa, pojawiają się nowe leki pozwalające na wyleczenie lub uzyskanie długoterminowej remisji. Te korzyści są nierzadko okupione niekorzystnymi działaniami na układ sercowo-naczyniowy. O kardiotoksyczności nowych leków onkologicznych dowiemy się z artykułu dr. hab. Grzegorza Piotrowskiego z Centrum Onkologii i Traumatologii oraz UM w Łodzi.

Jeden z warunków dobrego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej stanowi dobra współpraca lekarza POZ ze specjalistami. Planowany jest program pilotażowy opieki nad świadczeniodawcami w ramach sieci kardiologicznej, która ma być strukturą wspomagającą tę współpracę. O strukturze sieci kardiologicznej informuje nas w swoim artykule dr hab. Witold Streb ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Polecam również zapoznanie się z drugą częścią artykułu na temat zespołu takotsubo (lek. Krzysztof Krawczyk i wsp. z UJ CM) oraz z zasadami echokardiograficznej diagnostyki nadciśnienia płucnego (dr Marcin Konopka z WUM).

Życzę odporności, dużo sił i wytrwałości oraz optymizmu w tym trudnym okresie nadchodzącej kolejnej fali pandemii.

Do góry