Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Redaktor Naczelny „Kardiologii po Dyplomie″

Small g%c4%85sior zbigniew opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo!

Koleżanki i Koledzy!

Nastał trudny czas i wszyscy przeżywamy ten dramat, który rozgrywa się obecnie w Ukrainie. Poruszeni codziennymi informacjami z terenów wojny, pracujemy i wspieramy osoby potrzebujące przybyłe z tego kraju, udzielając im pomocy medycznej. Niektórzy z nas udzielili im również schronienia we własnych domach. I choć staramy się, aby codzienne życie toczyło się dalej, to nieuchronnie trwa ono w cieniu wojny.

Przechodząc do kwietniowego wydania „Kardiologii po Dyplomie” – tematem numeru jest „Telemonitoring kardiologicznych urządzeń wszczepialnych”. Opisem tego zagadnienia zajął się dr Sławomir Pluta ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Możliwość zdalnego przesyłu danych stanowi znaczne ułatwienie w nadzorowaniu stanu chorego i funkcji wszczepionego rozrusznika, defibrylatora, przyczyniając się do redukcji śmiertelności, umożliwiając znaczne zmniejszenie liczby wizyt ambulatoryjnych, co ma zarówno znaczenie finansowe, jak i odgrywa nieocenioną rolę w okresach nasilonych zakażeń w dobie pandemii.

Pozostając przy temacie nowoczesnych technologii, warto zapoznać się ze wskazaniami do długoterminowego wspomagania lewej komory serca, o których informuje nas dr hab. Małgorzata Sobieszczańska-Małek z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W bieżącym numerze pojawia się także nowy stały dział Nie przejdzie bez echa. W pierwszym artykule z tego cyklu, opracowanym przez prof. Olgę Trojnarską z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dowiadujemy się o zasadach diagnostyki ubytku międzyprzedsionkowego typu II. Drugim tekstem dotyczącym problematyki wad wrodzonych jest praca o przetrwałym przewodzie tętniczym. Okazuje się, że ta wada bywa czasami rozpoznawana po raz pierwszy w wieku dorosłym. W klinice, w której pracuję, rozpoznaliśmy PDA u kilku osób dorosłych w ciągu ostatnich kilku lat. O zasadach diagnostyki i metodach terapii PDA piszą lek. Magdalena Bazgier i dr hab. Joanna Kwiatkowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Obturacyjny bezdech senny stanowi czynnik ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych i często towarzyszy nadciśnieniu tętniczemu oraz chorobie wieńcowej. W związku z tym pytanie postawione w tytule artykułu, czy taki pacjent wymaga konsultacji kardiologicznej, jest pytaniem retorycznym. Jak diagnozować i leczyć OBS, dowiadujemy się z artykułu lek. Eweliny Zameckiej i wsp. z Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W tym numerze „Kardiologii po Dyplomie” znajdziemy również interesujące artykuły poświęcone profilaktyce przeciwzakrzepowej u chorych onkologicznych (lek. Jarosław Kępski i dr hab. Sebastian Szmit z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock), znaczeniu diety w leczeniu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (lek. Maria Łukasiewicz i prof. Artur Mamcarz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz zasadom postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku śluzaka serca (dr Maciej Mitrosz i prof. Tomasz Hirnle z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku).

Mając nadzieję na szybkie zaprzestanie działań wojennych w Ukrainie, życzę Państwu spokoju i nadziei na pokój na świecie.

Do góry