Koronarografia

Podejrzenie ostrego zespołu wieńcowego u pacjentki z rzadką chorobą serca

lek. Michał Susuł
dr n. med. Renata Rajtar-Salwa
prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Jakubowskiego 2, 30-668 Kraków

e-mail: mbbartus@cyfronet.pl

stanislaw.bartus@uj.edu.pl

  • Rola wnikliwego wywiadu i poszerzonej diagnostyki we właściwej ocenie stanu pacjentów z chorobami rzadkimi
  • Koronarografia u kobiety chorej na starczą amyloidozę układową

Opis przypadku

Pacjentka 80-letnia, z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami gospodarki lipidowej, przewlekłą niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory (HFpEF – heart failure with preserved ejection fraction), po obustronnej operacji z powodu zespołu cieśni nadgarstka, z chorobą zwyrodnieniową stawów kręgosłupa, została przyjęta w trybie pilnym ze szpitalnego oddziału ratunkowego na Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z powodu dolegliwości stenokardialnych w klatce piersiowej (do klasy CCS III/IV), trwających od kilku godzin.

W badaniach laboratoryjnych stwierdzono podwyższone wartości markerów uszkodzenia mięśnia sercowego oraz N-końcowego fragmentu propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP – N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide). W zapisie elektrokardiograficznym opisano rytm zatokowy miarowy o częstości 75/min, załamki q obecne w odprowadzeniach V1-V3 i niski woltaż załamków we wstędze przedsercowej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

U opisanej pacjentki na podstawie całości obrazu klinicznego oraz badań dodatkowych rozpoznano postać starczej amyloidozy układowej. Badanie genetyczne wykazało prawidłową cząsteczkę [...]

Do góry