Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Redaktor Naczelny „Kardiologii po Dyplomie″

Small g%c4%85sior zbigniew opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo!

Koleżanki i Koledzy!

Hipercholesterolemia jest ważnym czynnikiem ryzyka chorób naczyń. Aktualne wytyczne wskazują na korzyści wynikające z terapii hipolipemizującej i podają docelowe wartości LDL-C zależne od stopnia ryzyka sercowo-naczyniowego. Nowe leki hamujące aktywność białka PCSK9 lub ekspresję genu kodującego to białko stanowią przełom w leczeniu chorych z rodzinną hipercholesterolemią i bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Program terapeutyczny NFZ umożliwia stosowanie inhibitorów PCSK9 u pacjentów spełniających kryteria kwalifikacyjne. Więcej informacji uzyskamy, czytając artykuł dr. Zbigniewa Bednarkiewicza i wsp. z WSSz im. dr. Wł. Biegańskiego oraz UM w Łodzi.

Wzrost masy mięśnia lewej komory jest często stwierdzany w badaniu echokardiograficznym i zazwyczaj stanowi następstwo nadciśnienia tętniczego lub wady zastawkowej serca. Łagodna postać przerostu mięśnia może wynikać także z adaptacji serca do dużego wysiłku fizycznego u sportowców. Niekiedy jednak pogrubienie ścian mięśnia sercowego jest wynikiem pierwotnej kardiomiopatii przerostowej, amyloidozy lub choroby Fabry’ego. Dr hab. Zofia Oko-Sarnowska z UM w Poznaniu przedstawia metody diagnostyki różnicowej oraz aktualne zasady leczenia tych schorzeń.

W 2021 r. zostały opublikowane aktualne wytyczne postępowania w wadach zastawkowych. O tym, co nowego znajdziemy w tym dokumencie, pisze dr Agata Ogłoza z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Stud. Maria Boszko i wsp. z WUM przedstawiają od podstaw zasady pomiarów ciśnienia tętniczego w warunkach domowych oraz w gabinecie lekarskim wraz z interpretacją otrzymanych wyników – również na podstawie aktualnych wytycznych. Pozostając przy problematyce zaleceń ESC, ważne zagadnienia dotyczące postępowania we wstrząsie kardiogennym opisuje dr hab. Artur Dziewierz z UJ CM. Kolejnym artykułem prezentującym najnowsze wytyczne w zakresie stymulacji serca i terapii resynchronizującej jest tekst opracowany przez lek. Patryka Marchewkę i prof. Macieja Sterlińskiego z IK w Aninie.

Zachęcam również do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi w stałych działach czasopisma: Nie przejdzie bez echa, Koronarografia, Przypadki EKG oraz Stan przedegzaminacyjny.

Do góry