Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Redaktor Naczelny „Kardiologii po Dyplomie″

Small g%c4%85sior zbigniew opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo!

Koleżanki i Koledzy!

Wybrałem jako temat numeru diagnostykę i terapię w kardiologii u osób w wieku podeszłym. Rośnie odsetek chorych w starszym wieku na oddziałach kardiologicznych. W ogólnych założeniach podeszły wiek nie ogranicza zasad w wyborze optymalnego sposobu diagnostyki i terapii, należy jednak ocenić ryzyko niepożądanych następstw rozważanych procedur oraz spodziewane korzyści z podejmowanego leczenia. Należy także zawsze zwracać uwagę na obecność schorzeń towarzyszących, wskaźniki wydolności narządowej oraz mobilność lub jej brak u chorego (indeks kruchości). Niezbędne jest dostosowywanie dawek leków zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego oraz uwzględnienie możliwych interakcji lekowych. Najważniejsze sytuacje kliniczne związane z tymi zagadnieniami zostały opisane w artykule lek. Marii Łukasiewicz i prof. Artura Mamcarza z WUM.

Hipotermia terapeutyczna jest metodą wykorzystywaną w celu ograniczenia uszkodzenia mózgu u osób po zatrzymaniu krążenia, bez powrotu świadomości mimo przywrócenia funkcji układu sercowo-naczyniowego. Istnieją niejednoznaczne dowody na możliwość zastosowania tej metody w celu ochrony mięśnia sercowego i zmniejszenia obszaru martwicy w ostrym zawale serca po resuscytacji. Przeglądu piśmiennictwa w tym zakresie dokonała dr Barbara Zawiślak z OINK w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, dzieląc się z czytelnikami uzyskanymi informacjami.

Diuretyki są lekami często stosowanymi w terapii niewydolności serca u osób z objawami przewodnienia. Umiejętny dobór odpowiednich dawek i rodzajów diuretyków, nierzadko w formie leczenia skojarzonego, pozwala na osiągnięcie zakładanego celu i uniknięcie działań niepożądanych. Autorzy (lek. Agnieszka Bociek i wsp. z Instytutu Nauk Medycznych CM UJK w Kielcach) wspominają m.in. o wykorzystaniu inhibitorów SGLT2, które wykazują także pewien efekt diuretyczny. Warto w tym miejscu wspomnieć o wyniku badania ADVOR (Acetazolamide in Decompensated Heart Failure With Volume Overload, prezentowanym w czasie kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Barcelonie w 2022 r.), w którym wykazano korzystny wpływ diuretyczny acetazolamidu stosowanego obok diuretyków pętlowych w ciągu 3 dni u chorych z ostrą niewydolnością serca.

Małopłytkowość występująca u pacjentów mających wskazania do leczenia przeciwkrzepliwego stanowi istotny problem medyczny. Ponieważ aktualnie brak oficjalnych wytycznych postępowania w takich przypadkach, autorzy (lek. Wiktoria Kowalska i wsp. z ŚCCS w Zabrzu) zdecydowali się zaproponować schemat postępowania w małopłytkowości na podstawie danych literaturowych.

O tym, jak leczyć miażdżycę tętnic obwodowych lekami przeciwpłytkowymi i przeciwkrzepliwymi w terapii przewlekłej oraz po zabiegach naczyniowych wg wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dowiemy się z artykułu dr. hab. Adama Kerna z UWM w Olsztynie i dr. hab. Jacka Bila z CMKP w Warszawie.

Zbliża się jesień, a wraz z nią zwiększone ryzyko zachorowań na grypę. Rozpoczynają się szczepienia przeciwko tej chorobie, szczególnie zalecane osobom o zwiększonym ryzyku sercowo-naczyniowym. Prof. Przemysław Leszek z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie opisuje najważniejsze powikłania kardiologiczne grypy, zachęcając tym samym do przypominania pacjentom o korzyściach wynikających ze szczepienia.

Życzę miłej lektury i satysfakcji z zapoznania się z prezentowanymi artykułami.

Do góry