Najważniejsze kardiologiczne powikłania grypy

prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii

Narodowy Instytut Kardiologii

Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

  • Związek pomiędzy grypą sezonową a występowaniem zaburzeń sercowo-naczyniowych
  • Wpływ infekcji na stan zdrowia, częstość hospitalizacji i rokowanie pacjentów z różnymi schorzeniami kardiologicznymi
  • Rola szczepień przeciwko grypie w ograniczaniu powikłań kardiologicznych


Grypa jest ostrą, zakaźną, wirusową chorobą układu oddechowego, która cechuje się łatwą transmisją (w klimacie umiarkowanym – w sezonie jesienno-zimowym, w klimacie tropikalnym – przez cały rok), zwłaszcza w zatłoczonych miejscach, takich jak szkoły czy środki transportu publicznego1. W przeszłości wirus grypy (wirus RNA) był przyczyną poważnych pandemii: grypy hiszpańskiej (w 1918 r., spowodowanej przez wirusa H1N1), grypy azjatyckiej (w 1957 r., wywołanej przez wirusa H2N2), grypy z Hongkongu (w 1968 r., H3N2), świńskiej grypy (w latach 2009-2010, H1N1). Epidemie sezonowe są powszechne w przypadku wirusów grypy A i B, nie występują natomiast w przypadku wirusów grypy C i D. Zakażenie grypą typu C jest na ogół ograniczone do łagodnej choroby górnych dróg oddechowych (<6 r.ż.). Wirus grypy D atakuje przede wszystkim bydło i nie wpływa na ludzi1,2.

Coroczne epidemie i sporadyczne pandemie w przebiegu klinicznym charakteryzują się nagłym początkiem objawów, do których zalicza się głównie gorączkę, kaszel, katar, ból gardła, głowy, mięśni i stawów, ogólne złe samopoczucie, trwające nie dłużej niż 14 dni. Większość chorych z reguły nie wymaga opieki lekarskiej i zdrowieje w ciągu tygodnia. Pomimo potencjalnie łagodnego przebiegu grypy Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC – US Centers for Disease Control and Prevention) plasuje tę chorobę na 8 miejscu wśród 10 głównych przyczyn śmierci w Stanach Zjednoczonych. Powikłania związane z grypą występują zwykle wśród dzieci (<5 r.ż.) i starszych ludzi (>65 r.ż.), kobiet w ciąży, osób z obniżoną odpornością, chorujących na nowotwory i schorzenia przewlekłe (cukrzyca, padaczka, udar, niewydolność serca, choroba wieńcowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, przewlekła choroba wątroby, przewlekła choroba nerek i inne) oraz osób z nadwagą. Chorzy przewlekle stanowią ok. 80% dorosłych i ok. 50% dzieci przyjmowanych do szpitala z potwierdzoną grypą1-4.

W powszechnej świadomości większość powikłań grypy dotyczy układu oddechowego. Jednak zarówno obserwacje kliniczne, jak i badania epidemiologiczne wskazują, że możliwe powikłania związane z wirusem grypy są znacznie szersze, obejmując zarówno zaostrzenie przewlekłych schorzeń podstawowych, zwiększoną podatność na wtórne infekcje bakteryjne, zdarzenia sercowo-naczyniowe, jak i uogólniony spadek wydolności związany z przebyciem zakażenia (ryc. 1)2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kardiologiczne powikłania grypy

WHO szacuje, że spośród 3-5 mln ciężkich przypadków grypy stwierdzanych co roku na całym świecie ok. 300-650 tysięcy kończy się zgonem. [...]

Podsumowanie

Jak wskazują badania oryginalne i metaanalizy, infekcja grypowa jest czynnikiem wpływającym negatywnie na przebieg choroby wieńcowej i niewydolności serca, może być [...]
Do góry