Koronarografia

Pacjent ze skrzepliną w pniu głównym?

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Jakubowskiego 2, 30-668 Kraków

e-mail: mbbartus@cyfronet.pl

stanislaw.bartus@uj.edu.pl

  • Opis przypadku klinicznego
  • Skrzeplina czy zwapnienie?
  • Schemat postępowania w zawale serca z uniesieniem odcinka ST


Opis przypadku

Pacjent 64-letni, z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2 (bez insulinoterapii), rozrostem gruczołu krokowego (leczony farmakologicznie), nałogowy palacz tytoniu, prowadzący siedzący tryb życia, poczuł ból w klatce piersiowej w trakcie oglądania telewizji. Do tej pory nie skarżył się na podobne dolegliwości bólowe. Po mniej więcej 30 minutach od ich wystąpienia wezwał pogotowie ratunkowe.


Po przybyciu na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził ciśnienie tętnicze 90/60 mmHg, rytm zatokowy 71/min. Wykonane EKG wskazywało na zawał ściany przedniej (ryc. 1). Osłuchowo nad polami płucnymi słychać było drobne trzeszczenia (II klasa wg Killipa-Kimballa), co sugerowało rozpoczynający się obrzęk płuc.

Po telefonicznej konsultacji z dyżurnym lekarzem pracowni hemodynamiki potwierdzono zawał serca oraz wstrząs kardiogenny i zalecono podanie 5000 j. heparyny niefrakcjonowanej, kwasu acetylosalicylowego oraz tikagreloru. Następnie pacjent został pr...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Opisany przypadek prezentuje schemat postępowania z pacjentem z zawałem serca. Chory powinien być zgłoszony przez zespół ratownictwa medycznego do najbliższej pracowni [...]
Do góry