Przypadki ekg

Powakacyjne przypadki EKG, czyli ponownie ciekawe zapisy

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, prof. SUM

I Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, prof. SUM

I Katedra i Klinika Kardiologii

Wydziału Nauk Medycznych

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

I Oddział Kardiologii SPSK nr 7

ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice

e-mail: kszydlo1964@gmail.com

  • Szybkie rytmy – trochę inaczej
  • Porównywanie kształtu – podstawa dobrej interpretacji
  • Dużo zapisów EKG…


Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Pozwoliłem sobie na taki tytuł artykułu – „Powakacyjne przypadki EKG”, ponieważ trzeba powiedzieć sobie jasno, choć ze smutkiem: wakacje się skończyły. Ja natomiast wracam myślami jeszcze wcześniej, bo do wiosny. Wtedy, dokładnie 6-9 kwietnia w Zakopanem, odbyła się XXVIII Konferencja Szkoleniowa Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AENiT PTK) – Kasprowisko 2022. Hasłem przewodnim było zdanie: „Wracamy bogatsi w doświadczenie, by znów zgłębiać tajniki EKG”. Być może uczestniczyli Państwo w tym spotkaniu. Oprócz sesji naukowych i dydaktycznych zawsze proponujemy uczestnikom sesje typowo praktyczne, w czasie których wykładowcy (co należy podkreślić – praktycy) omawiają ciekawe ich zdaniem zapisy, zarówno standardowe 12-odprowadzeniowe, jak i fragmenty zapisów holterowskich. Ponieważ sesje te cieszą się dużym zainteresowaniem, pomyślałem, żeby dziś wrócić do tej formy – zatem nie będę rozpisywał się na tematy bardziej teoretyczne, ale, podobnie jak 2 miesiące temu, popatrzymy na ciekawe zapisy, które pojawiły się w moim archiwum w ostatnim czasie. Korzystając z okazji, mam przyjemność w imieniu Przewodniczącej AENiT Pani Profesor Katarzyny Biernackiej zaprosić Państwa na naszą kolejną konferencję, czyli Kasprowisko 2023 (strona internetowa zostanie wkrótce uruchomiona). I już przechodzimy do zapisów (ryc. 1-11; ich opisy, tak jak poprzednio, znajdują się w dalszej części artykułu).

Zanim jednak to nastąpi, jeszcze kilka słów wprowadzenia, opartego na moich doświadczeniach związanych głównie z interpretacją zapisów długoczasowych. Należy zawsze zwracać uwagę nie tylko na tzw. szczyt arytmii, który najczęściej znajduje się w raporcie końcowym, ale, jeśli jest taka możliwość, przyjrzeć się temu, jak rozpoczyna się arytmia. Jeżeli opracowują Państwo zapisy długoczasowe, koniecznie należy umieścić w raporcie końcowym przykłady początku dłużej trwających zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza tachyarytmii. To pierwsza z uwag, które pozwoliłem sobie zebrać poniżej (pojawiały się one już kilka razy w czasie naszych spotkań, ale chciałbym je powtórzyć):

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opisy prezentowanych zapisów EKG

Rycina 1. Zgodnie z tradycją panel dolny jest kontynuacją górnego. Rytm zatokowy. Upośledzenie przewodzenia w łączu przedsionkowo-komorowym (blok a-v I°). Na [...]

Do góry