Wydarzenia

Wokół wytycznych ESC – Akademia po Dyplomie Kardiologia

Agnieszka Fedorczyk

3 i 4 marca w Warszawie odbył się XII Kongres Akademii po Dyplomie Kardiologia. Jego tematem przewodnim były „Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego – rady dla praktyków”.

Wytyczne podlegają pewnej weryfikacji i konfrontacji z rzeczywistością kliniczną, kiedy w gabinecie stykamy się z konkretną osobą, z realnym problemem kardiologicznym. Istotą naszego spotkania w ramach Akademii po Dyplomie była konfrontacja między wytycznymi, komentarzem do nich a praktycznymi rozwiązaniami, które muszą być podejmowane w trakcie wizyty pacjenta w szpitalu, poradni lub przychodni kardiologicznej – mówił prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, odpowiedzialny, wraz z prof. Adamem Witkowskim, za merytoryczną stronę wydarzenia i współprowadzący sesje kongresowe, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W trakcie każdej z 8 sesji tematycznych odbywały się dyskusje ekspertów z uczestnikami wydarzenia, kardiologami praktykami, dotyczące wytycznych i sposobu ich realizacji w praktyce. Sama znajomość zaleceń nie wystarcza do wybrania optymalnego, najskuteczniejszego leczenia. Chodzi o zindywidualizowanie opieki − zarówno diagnostycznej, jak i terapeutycznej – oraz jej dopasowanie do każdego chorego.

Pacjenci z zaburzeniami lipidowymi i inhibitory PCSK9

Podczas wykładu prof. dr hab. n. med. Marlena Broncel, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, omówiła zmiany w trwającym od 5 lat programie lekowym B.101, przeznaczonym dla pacjentów z zaburzeniami lipidowymi. Ekspertka zwróciła uwagę na to, jak wyłonić pacjentów, którzy mogą być potencjalnymi uczestnikami tego programu.

Trzeba być czujnym wobec chorych, u których incydent sercowo-naczyniowy wystąpił przed 50 r.ż. Zastanowić się i odpowiedzieć na pytanie: dlaczego do tego doszło? Mając do czynienia z takim pacjentem, należy wykonać u niego diagnostykę w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej, a także wziąć pod uwagę to, czy ma podwyższone stężenie lipoproteiny (a) oraz wysokie stężenie homocysteiny – mówiła prof. Broncel.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pacjenci z zaburzeniami lipidowymi i inhibitory PCSK9

Podczas wykładu prof. dr hab. n. med. Marlena Broncel, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, omówiła [...]

Nowoczesna elektrofizjologia

Jedną z sesji poświęcono tematowi „Komorowe zaburzenia rytmu i nagły zgon sercowy – jak leczyć i zapobiegać”. Podczas omawiania wytycznych dotyczących [...]

Co daje udział w kongresie?

W kongresach warto brać udział. Cieszymy się ze spotkania na żywo, a nie tylko online, i z tego, że możemy przekazać [...]

Do góry