Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Redaktor Naczelny „Kardiologii po Dyplomie″

Small g%c4%85sior zbigniew opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo!

Koleżanki i Koledzy!

Tematem sierpniowego numeru „Kardiologii po Dyplomie” jest ostra zatorowość płucna wysokiego ryzyka. Autorka opracowania (dr hab. Olga Kruszelnicka z Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego UJ CM oraz Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II), na podstawie najnowszych rekomendacji Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA – American Heart Association) z 2023 r., prezentuje aktualne możliwości interwencji w tej postaci zatorowości płucnej, koncentrując się na przezcewnikowej i chirurgicznej embolektomii oraz wskazaniach do zastosowania mechanicznego wspomagania prawej komory (VA-ECMO – venoarterial extracorporeal membrane oxygenation).

Kolejne istotne doniesienie w tym wydaniu poświęcono małoinwazyjnym zabiegom na zastawce mitralnej. Obecnie istnieje kilka metod małoinwazyjnego leczenia niedomykalności mitralnej, ale jedynie metoda brzeg do brzegu (TEER – transcatheter edge-to-edge repair) znalazła szersze zastosowanie, głównie u chorych z wtórną niedomykalnością mitralną – przy czym w aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology) z 2021 r. podniesiono klasę rekomendacji dla tego typu zabiegu. W pierwotnej niedomykalności mitralnej w pierwszej kolejności powinna być rozważana metoda chirurgiczna. W artykule dr. Jarosława Skowrońskiego i wsp. z Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej oraz Kliniki Wad Zastawkowych Serca NIKard w Warszawie opisano wskazania do TEER, a następnie zasady obrazowania zastawki.

W bieżącym numerze „Kardiologii po Dyplomie” mamy również możliwość zapoznania się z trzecią, ostatnią częścią artykułu na temat lewego przedsionka. W tym wydaniu autorzy – prof. Tomasz Zapolski i prof. Andrzej Wysokiński z Katedry i Kliniki Kardiologii UM w Lublinie – opisują budowę i czynność uszka lewego przedsionka.

Zespół wątrobowo-płucny to schorzenie o charakterze interdyscyplinarnym. Jedyną skuteczną metodą jego leczenia jest przeszczepienie wątroby. Chorzy często są konsultowani przez lekarzy różnych specjalności. Autorzy artykułu na ten temat (lek. Małgorzata Kowalczyk i prof. Mirosław Kowalski z Kliniki Wad Wrodzonych Serca NIKard w Warszawie) zilustrowali omawiane zagadnienie opisem przypadku klinicznego, z zastosowaniem badania kontrastowego w czasie echokardiografii przezprzełykowej.

W najnowszym wydaniu znajdą Państwo również artykuły ze stałych działów, do których lektury gorąco zachęcam.

Z wakacyjnymi pozdrowieniami,

Do góry