Przypadki ekg

„Krótkie” PQ, „szerokie” QRS – kolejne ciekawe przykłady zapisów EKG

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, prof. SUM

I Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, prof. SUM

I Katedra i Klinika Kardiologii

Wydziału Nauk Medycznych

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

I Oddział Kardiologii SPSK nr 7

ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice

e-mail: kszydlo1964@gmail.com

  • Różny czas trwania odstępu PQ oraz P’Q – znaczenie
  • Zapis 3-kanałowy i zmiany pozycyjne
  • Poszerzenie zespołów QRS oraz preekscytacja

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Okres wakacyjny zdecydowanie nie sprzyja trudnym i złożonym problemom, dlatego mój artykuł będzie poświęcony kilku zagadnieniom, które nie są może bardzo wyszukane, ale zdarzają się i niekiedy mogą przysparzać trudności w czasie opisywania krzywej EKG, a nawet – prowadzić do błędu. Jak zawsze w tekście pojawią się również zapisy EKG, oczywiście nie wszystkie związane z pierwszą, teoretyczną częścią artykułu, myślę jednak, że do tej pory zdążyli się już Państwo przyzwyczaić do niespodzianek.

Na początku chciałbym poświęcić kilka słów czasowi trwania odstępu PQ, a właściwie jego skróceniu. Nie zawsze takie znalezisko jest powodem do zmartwień, ale niekiedy może powodować problem interpretacyjny. Wyraźne skrócenie czasu trwania odstępu PQ, czyli krótkie PQ, kojarzy się nam z obrazem preekscytacji. Zjawisko to wynika z obecności patologicznego połączenia pomiędzy mięśniem przedsionka i komory, zdolnego do przewodzenia impulsu elektrycznego między tymi strukturami. Należy jednak podkreślić, że do rozpoznania preekscytacji konieczne jest współistnienie trzech kryteriów diagnostycznych:

  • czas trwania odstępu PQ <120 ms (w pobudzeniach zatokowych, a nie przedwczesnych przedsionkowych!)
  • wydłużenie czasu trwania zespołu QRS >120 ms z widoczną falą delta (charakterystyczne zazębienie początkowej części zespołu QRS – efekt nakładania się obrazu przedwcześnie pobudzonego fragmentu mięśnia komory oraz pobudzenia fizjologicznego – patrzymy na pierwsze 30-40 ms zespołu QRS)
  • obecność wtórnych zmian odcinka ST (najczęściej przeciwstawnych do dominującego wychylenia zespołu QRS).

Należy zaznaczyć, że sama obecność preekscytacji w zapisie EKG nie wystarcza do rozpoznania zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a (WPW). Zespół WPW jest jednostką kliniczną – obejmuje współwystępowanie obrazu preekscytacji w EKG oraz objawów kliniczny...

Podsumowując, czas trwania odstępu PQ, obecność fali delta oraz inicjacja i utrzymanie częstoskurczu nawrotnego zależą od szybkości przewodzenia w zdolnych do tego strukturach oraz czasu trwania ich refrakcji. Wynika z tego, że istnieje również mo...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opisy rycin

Rycina 3. Zapis 3-kanałowy, w obu panelach – górnym i dolnym – rytm zatokowy, zwolniony oraz przyspieszony. Widoczne jest wyraźne skrócenie [...]

Do góry