Wydarzenia

Multiforum Kardiologia 2023

prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski – kierownik naukowy konferencji

Multiforum Kardiologia 2023 to innowacyjny projekt edukacyjny i naukowy online zainicjowany przez wydawnictwo Medical Tribune Polska, adresowany przede wszystkim do kardiologów, lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii, internistów, ale także do zainteresowanych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz wszystkich specjalności. W tym roku (21 października) odbyła się już druga edycja tego wydarzenia. Poprzednia, zorganizowana w ubiegłym roku, spotkała się z dużym zainteresowaniem. Ideą projektu jest połączenie praktycznych zagadnień klinicznych z najnowszymi osiągnięciami naukowymi.

Zaproszenie do przedstawienia wykładów przyjęli wybitni polscy eksperci i naukowcy. Mieliśmy zaszczyt gościć redaktorów naczelnych wiodących pism kardiologicznych oraz autorów znaczących publikacji zagranicznych. Tematy wykładów obejmowały zagadnienia, w których dokonuje się obecnie największy postęp, nierzadko wymagające i niełatwe, z pogranicza różnych dziedzin medycyny. W programie znalazły się również tematy, które często nie są szerzej omawiane ze względu na skupienie się na najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology). Zalecenia ESC obejmują jednak wybrane zagadnienia, aktualizowane co kilka lat, co jest obciążone pewną bezwładnością. Warto podkreślić, że każdy wykład w trakcie Multiforum Kardiologia 2023 był zakończony prezentacją przypadku umożliwiającą zbliżenie się do praktyki klinicznej.

Do góry