EKG w stanach nagłych – zaskakujące przypadki

V Kongres Akademii po Dyplomie Stany Nagłe


W tym wykładzie m.in.:

Różnicowanie częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS
Kryteria diagnostyczne EKG zespołu QRS-WQRST
Badanie elektrofizjologiczne w częstoskurczu z szerokimi zespołami QRS
Ablacja przezcewnikowa w częstoskurczu z szerokimi zespołami QRS
Diagnostyka nagłego zatrzymaniu krążeniu (NZK)
Jak postępować po nagłym zatrzymaniu krążeniu?
Jak wygląda EKG po NZK i defibrylacji?
Jakie są mechanizmy nagłych zgonów sercowych?

V Kongres Akademii po Dyplomie Stany Nagłe