20 pytań o diagnostykę ultrasonograficzną w czasie ciąży

II Kongres Akademii po Dyplomie USG w położnictwie i ginekologii


W tym wykładzie m.in.:

Komu proponować wolnego DNA płodowego?
Czy w I trym. oprócz CRL powinno się mierzyć BPD lub dokonywać innych pomiarów?
Czy po 38. tc. opisywać okręcenie pępowiny i ile razy?
Czy nie powinno się rutynowo oceniać masę płodu na początku porodu?
Jaki jest optymalny czas na wykonanie badania I trym. i połówkowego?
Jak przekonać płód do korzystnego zwrotu?
Czy należy w badaniu połówkowym oceniać pęcherzyk żółciowy płodu?
Jak często badać przepływ w tętnicy środkowej mózgu w przypadku konfliktu serologicznego i jak to się ma do comiesięcznego oznaczania przeciwciał?
Nie wykonujemy badań dopplerowskich w prawidłowej ciąży, ale czy można w wykorzystywać przepływy w I trym. w ocenie ryzyka stanu przedrzucawkowego?
Ocena kończyn w 20 tyg. (prawidłowa), rodzi się noworodek bez dłoni (taśmy owodniowe?)?
Czy obumarcie jednego płodu w I trym. jest wskazaniem do diagnostyki prenatalnej w ośrodku referencyjnym?
Jakie kryteria włączenia do programu badań prenatalnych są akceptowane przez NFZ?
Czy wprowadzić badanie USG we wczesnej ciąży jako obowiązkowe? Dyskusja o rekomendacjach.
Czy zasadnym będzie w umieszczenie w zaleceniach w 10 tyg. pacjentek po cieciu cesarskim?
Czy można odmówić amniopunkcji przy braku obiektywnych wskazań?
Jak często wykonywać USG w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej?
Jakie są aktualne wytyczne z Zakopanego z 2015 r.?

DOSTĘP:
do tego filmu
na 24h
11,07 zł
do wszystkich filmów z tego kongresu
na 30 dni
140,00 zł
do całości serwisu
medVOD
na 365 dni
900,00 zł
powyższe ceny są cenami brutto

II Kongres Akademii po Dyplomie USG w położnictwie i ginekologii