Samookaleczenia u młodej osoby

VIII Kongres Akademii po Dyplomie PSYCHIATRIA


W tym wykładzie m.in.:

Jaka jest definicja samouszkodzenia?
Jak częsty jest problem samouszkodzeń w okresie rozwojowym?
Jakie są trzy fazy procesu samouszkadzającego?
Jakie są najczęstsze formy samouszkodzeń?
Jakie są inne samouszkodzenia w kontekście zachowań szkodliwych dla ciała?
Czy udoskonalanie ciała to też samouszkadzanie?
Jaka jest różnica pomiędzy samouszkodzeniem a próbą samobójczą?
Jakie są kryteria zachowań niesamobójczych według DSM-5?
Jak wygląda kwestionariusz FASM (Functional Assessment of Self-Mutilation) oceniający powody i częstość dokonania samouszkodzeń niesamobójczych?
DOSTĘP:
do tego filmu
na 24h
11,07 zł
do wszystkich filmów z tego kongresu
na 30 dni
80,00 zł
do całości serwisu
medVOD
na 365 dni
900,00 zł
powyższe ceny są cenami brutto

VIII Kongres Akademii po Dyplomie PSYCHIATRIA