Kłopotliwe objawy - przewlekłe bóle brzucha

Kongres Akademii po Dyplomie MULTIFORUM INTERNA. Gastroenterologia

Michał Kukla
czas trwania: 00:27:52
tagi: gastroenterologia ból brzucha

W tym wykładzie m.in.:

Jaka jest definicja bólu?
Czym są receptory szybko adaptujące się?
Czym są receptory wolno adaptujące się?
Czym jest zjawisko rekrutacji receptorów?
Czym jest nocycepcja?
Jakie substancje uczestniczą w odbiorze bólu?
Jaki jest podział nocyceptorów?
Receptory bólowe będące jednocześnie mechano- i termoreceptorami
Jak można podzielić ból?
Jak można podzielić ból pod względem patofizjologicznym?
Czym jest ból trzewny?
Czym jest ból ścienny?
Czym jest ból odniesiony?
Jak ból wpływa na jakość życia?
Jak wykonać diagnostykę różnicową bólów brzucha?
Jak ocenić nasilenie przewlekłego bólu brzucha?
Jakie objawy towarzyszące mogą wystąpić w bólu brzucha?
Jakie badania dodatkowe można wykonać u chorego z bólem brzucha?
Czym jest eozynofilowe zapalenie przełyku?
Jaka jest epidemiologia eozynofilowego zapalenia przełyku?
Jaka jest patofizjologia eozynofilowego zapalenia przełyku?
Co to jest jerisnioza?
Jaka jest charakterystyka jerisniozy?
Jakie są źródła zakażenia w jerisniozie?
Jaka jest epidemiologia jerisniozy?
Jakie są postaci kliniczne jerisniozy?
Jak diagnozować jerisniozę?
Czym jest zespół więzadła łukowatego pośrodkowego?
Jaka jest epidemiologia zespołu więzadła łukowatego pośrodkowego?
Jakie są czynniki ryzyka uchyłków jelita grubego?
Jaka jest rola bakterii w patogenezie uchyłkowatości jelita grubego?
Czym jest dysfunkcja zwieracza Oddiego?
Jakie są typy dysfunkcji zwieracza Oddiego?

Kongres Akademii po Dyplomie MULTIFORUM INTERNA. Gastroenterologia