Dawkowanie leków u chorego z przewlekłą chorobą nerek

Kongres Akademii po Dyplomie MULTIFORUM INTERNA. Nefrologia


W tym wykładzie m.in.:

Jak dawkować leki u chorego z przewlekłą chorobą nerek?
Jaka jest skala zdarzeń niepożądanych w leczeniu przewlekłej choroby nerek?
Jakie są kategorie leków prowadzące do zdarzeń niepożądanych u chorych hospitalizowanych ze stężeniem kreatyniny >1,5 mg/dl?
Jakie są źródła błędów w dawkowaniu leków w przewlekłej chorobie nerek?
Co może wpływać na działanie leku w przewlekłej chorobie nerek?
Czy badania farmakokinetyczne uwzględniają w dostatecznym stopniu akumulację i działanie aktywnych metabolitów podanych leków?
Jakie są sposoby modyfikacji dawkowania leków w przewlekłej chorobie nerek?
Jakie są objawy szybkiej progresji przewlekłej choroby nerek?
Czy stosowanie eGFR-MDRD sprzyja stosowaniu wyższych dawek leków?
Jaki jest problem z metodą wyliczania GFR?
Jakie są najczęstsze błędy w leczeniu chorych z przewlekłą chorobą nerek?

Kongres Akademii po Dyplomie MULTIFORUM INTERNA. Nefrologia