Leczenie farmakologiczne osteoporozy

Kongres Akademii po Dyplomie MULTIFORUM INTERNA. Reumatologia

Ewa Marcinowska-Suchowierska
czas trwania: 00:24:55
tagi: farmakoterapia osteoporoza geriatria farmakologia

W tym wykładzie m.in.:

Jakie są kryteria diagnostyczne osteoporozy w oparciu o BMD (gęstość mineralną) szyjki kości udowej mierzoną metodą DXA według World Health Organization?
Jak definiować klinicznie osteoporozę?
Jaka jest częstość złamań osteoporotycznych?
Jakie są czynniki ryzyka złamań osteoporotycznych?
Jaka jest strategia znajdowania osób o podwyższonym ryzyku złamania. Kogo leczyć w 2016 r. w Polsce?
Jakie są kryteria rozpoznania osteoporozy?
W jakim punkcie w terapii osteoporozy jesteśmy?
Jaka jest skuteczność leczenia przeciwresorpcyjnego?
Jakie są dolegliwości okresu przejściowego w terapii osteoporozy?
Jaka jest skuteczność leków stosowanych w terapii osteoporozy w zmniejszaniu ryzyka złamań w zależności od ich lokalizacji?
Jakie są wskazania rejestracyjne leków stosowanych w leczeniu osteoporozy?
Jakie są cele leczenia osteoporozy?
Jakie są metody leczenia osteoporozy?
Jakie postępowanie niefarmakologiczne można wdrożyć w leczeniu osteoporozy?
Jaką ilość wapnia i witaminy D zalecić w profilaktyce i leczeniu osteoporozy?
Jak wybrać lek do leczenia osteoporozy?
Jakie są źródła danych o objawach ubocznych leków stosowanych w osteoporozie?
Dlaczego obniżone stężenie estrogenów prowadzi do osteoporozy?
Kiedy zaproponować hormonoterapię zastępczą?
Jaki jest związek hormonalnej terapii zastępczej a ryzykiem zachorowania na raka piersi lub macicy u kobiet w wieku 50-64 lat?
Co to jest SERM?
Jaka jest budowa strukturalna bisfosfonianów i przybliżone wartości siły hamowania osteoklastów?
Jaki wpływ mają bisfosfoniany na osteoklasty?
Jaki związek ma przyjmowanie bisfosfonianów i ryzyko atypowych złamań kości udowych u kobiet w zależności od długości okresu leczenia?
Jakie są rekomendacje i stanowiska w leczeniu osteoporozy?
Jakie są zalecenia dla fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczące osteoporozy?
Jaka jest patogeneza martwicy żuchwy związanej z leczenie bisfosfonianami (BONJ - bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw)?
Jaka jest częstość występowania martwicy kości w układzie stomatologicznym (ONJ) u pacjentów leczonych denosumabem lub zoledronianem?
Jak działa ranelinian strontu?
Od czego zależy anaboliczne lub kataboliczne działanie PTH na kość?
Jak długo leczyć osteoporozę?
Jaki jest wpływ długoterminowej terapii antyresorpcyjnej na BMD u kobiet po menopauzie?
Jak monitorować skuteczność leczenia osteoporozy?
Jak działa denosumab?
Jakie jest algorytm monitorowania terapii długoterminowej osteoporozy?
Jaka jest efektywność terapii farmakologicznej osteoporozy?
Jakie są wskaźniki wytrzymałości mechanicznej kości wykorzystywane w ocenie efektywności farmakoterapii?
Jak monitorować terapię osteoporozy za pomocą BMD?
Jak monitorować terapię osteoporozy za pomocą markerów obrotu kostnego?
Jakie są przyczyny niedostatecznego przestrzegania zasad terapii w osteoporozie?
Jak działa denosumab?
DOSTĘP:
do tego filmu
na 24h
11,07 zł
do wszystkich filmów z tego kongresu
na 30 dni
80,00 zł
do całości serwisu
medVOD
na 365 dni
900,00 zł
powyższe ceny są cenami brutto

Kongres Akademii po Dyplomie MULTIFORUM INTERNA. Reumatologia