Antybiotyki w okresie ciąży

V Kongres Akademii po Dyplomie Ciężarna z chorobą internistyczną


W tym wykładzie m.in.:

Jakie są główne wskazania do stosowania leków przeciwbakteryjnych w ciąży?
Jakie są rekomendacje położnicze z pierwszej dekady XX1 w dotyczące profilaktyki zakażeń u ciężarnych?
Jaka jest szkodliwość leków w ciąży?
Co wiemy o szkodliwości leków w ciąży?
Jakie leki mają udowodnienie działanie teratogenne?
Jakie są inne problemy antybiotykoterapii w ciąży?
Jakie są zmiany farmakokinetyki leków w czasie ciąży?
Skąd czerpać informacje dotyczące szkodliwości leków w ciąży?
Jakie są kategorie leków pod względem bezpieczeństwa stosowania w ciąży według Food and Drug Administration?
Czy penicylina jest bezpieczna do stosowania w ciąży?
Czy c efalosporyna jest bezpieczna do stosowania w ciąży?
Czy karbapenemy są bezpieczne do stosowania w ciąży?
Czy erytromycyna jest bezpieczna do stosowania w ciąży?
Kiedy można stosować klindamycynę u kobiet w ciąży?
Kiedy może stosowana nitrofurantoina u kobiet w ciąży?
Czy można stosować chloramfenikol w ciąży?
Jakie są leki przeciwbakteryjne, które mają udowodniony szkodliwy wpływ na ciążę?
Czy można stosować metronidazol w ciąży?
Jakie leki przeciwgruźlicze można stosować w ciąży?
Jakie leki przeciwgrzybicze można stosować w ciąży?
DOSTĘP:
do tego filmu
na 24h
11,07 zł
do wszystkich filmów z tego kongresu
na 30 dni
80,00 zł
do całości serwisu
medVOD
na 365 dni
900,00 zł
powyższe ceny są cenami brutto

V Kongres Akademii po Dyplomie Ciężarna z chorobą internistyczną