Jak leczyć, a jak nie leczyć nadciśnienia tętniczego u osoby w bardzo podeszłym wieku?

VI Kongres Akademii po Dyplomie Geriatria


W tym wykładzie m.in.:

Jakie jest przeżycie u chorych włączonych do programu SHEP i w populacji osób starszych w Stanach Zjednoczonych?
Dlaczego inaczej postępujemy w nadciśnieniu w wieku podeszłym?
Jaki jest patomechanizm nadciśnienia?
Jaki jest cel terapii nadciśnienia u osób w podeszłym wieku?
Czy wiek powinien determinować postępowanie lekarza w leczeniu nadciśnienia tętniczego?

VI Kongres Akademii po Dyplomie Geriatria