Pediatra w czasie COVID - slalom z przeszkodami cz. 1


czas trwania: 00:47:14

Jak postępować gdy mama i tata dziecka udzielają sprzecznych informacji o objawach występujących u dziecka? Albo gdy jedno z rodziców zgadza się na leczenie, a drugie nie? Czy jeśli z dzieckiem chorym na chorobę zakaźną zgłosi się babcia, należy zadbać także o jej szczepienie? – pytania zadają sobie nawzajem lekarz: dr n. med. Ilona Małecka z Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej UM w Poznaniu oraz dr n. praw. Radosław Tymiński.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, podczas którego specjaliści wyjaśnią m.in.:
✔ Czy na żądanie matki można nie wydać dokumentacji ojcu?
✔ Czy COVID zmienił coś w wykonywaniu szczepień u dzieci?
✔ Czy przechorowanie COVID-19 wpływa na kalendarz szczepień?
✔ Czy szczepienie jest procedurą podwyższonego ryzyka w dobie COVID-19?
✔ Czy w dobie COVID-19 można prowadzić gabinet pediatryczny?
✔ Czy rozpoznanie COVID wyklucza podanie niektórych leków dzieciom?
✔ Czy dziecko z objawami zakażenia SARS CoV-2 zawsze kierować do szpitala?
✔ Czy pediatra musi zawsze przyjechać na wizytę domową?
✔ Czy na świadczenia zdrowotne zawsze trzeba uzyskać zgodę obojga rodziców?
✔ Czy można zbadać dziecko, z którym do gabinetu zgłosiła się babcia?
✔ Czy można przyjąć do szpitala dziecko z którym do gabinetu zgłosiła się babcia?
✔ Co to znaczy, że dokumentację należy uzupełnić niezwłocznie?
✔ Czy fakt zastosowani leku poza wskazaniami musi być odnotowany w dokumentacji medycznej?