Jak szczepić dzieci, u których występują drgawki

Barbara Steinborn
czas trwania: 00:15:52

Drgawki występujące u dzieci zazwyczaj budzą niepokój, choć mogą mieć różne podłoże.

Prof.dr hab. med. Barbara Steinborn z Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odpowie m.in.:

Jak prawidłowo różnicować padaczkę od drgawek gorączkowych?
Czym różnią się one w obrazie klinicznym?
Kiedy pacjent powinien być skierowany na dalszą diagnostykę i konsultację neurologiczną?
Encefalopatie padaczkowe często są rozpoznawane u małych dzieci, a więc w czasie, kiedy przeprowadzamy szczepienia – jakie to stwarza trudności?
Czy kwalifikację tej grupy dzieci do szczepień mogą przeprowadzać lekarze w gabinecie POZ?
Czy istnieje związek pomiędzy szczepieniami a encefalopatiami padaczkowymi?
Jakie są zalecenia odnośnie szczepień u dzieci z encefalopatią padaczkową?
Jak łączyć szczepienia obowiązkowe i zalecane u dzieci z encefalopatią? Czy należy unikać niektórych połączeń lub zachować zwiększone przerwy między szczepieniami?
W jakim wypadku rozważyć opóźnienie kalendarza szczepień u dzieci z tej grupy chorych i skonstruować indywidualny kalendarz szczepień?
Czy u dzieci z dodatnim wywiadem występowania drgawek gorączkowych powinniśmy zachować szczególną ostrożność podczas kwalifikacji do szczepień?
Przy których szczepieniach może występować zwiększone ryzyko drgawek gorączkowych i czy powinniśmy o tym poinformować wcześniej rodziców?
Czy wystąpienie epizodu drgawek gorączkowych związanych ze szczepieniem może zwiększać ryzyko zaburzeń rozwoju umysłowego i behawioralnego u dzieci na dalszych etapach rozwoju?