Zakażenie SARS-CoV-2/COVID-19 - postępy farmakoterapii

prof. zw. dr hab. med. Krzysztof Simon
czas trwania: 01:04:13

Agenda webinarium:
✔️ odpowiedź immunologiczna na zakaźenie SARS-CoV-2
✔️ postępowanie terapeutyczne w zależności od stopnia zaawansowania choroby
✔️ leki p/wirusowe
✔️ leki immunomodulacyjne
✔️ leki o innym lub możliwym znaczeniu terapeutycznym w zakazeniu SARS-CoV-2