Zaproszenie na X Kongres Akademii po Dyplomie - Geriatria 2020

Kongres odbędzie się już 21 listopada

prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski
czas trwania: 00:06:01

Poznaj szczegóły wydarzenia > https://podyplomie.pl/kongresy/geriatria-2020/online

prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski poprowadzi wykład "Zaburzenia słuchu u osób starszych" w IV Sesji: Częste problemy u chorych starszych utrudniające leczenie.

Kierownikiem naukowym kongresu jest prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis.

Przygotowaliśmy aż 4 sesje tematyczne, w skład których wchodzi łącznie 17 wykładów:

✔️ Sesja I - Farmakoterapia geriatryczna – wyzwania i szanse
✔️ Sesja II - Pacjent starszy z wielochorobowością – trudne wyzwania
✔️ Sesja III - Interna wieku podeszłego – dlaczego leczymy inaczej?
✔️ Sesja IV - Częste problemy u chorych starszych utrudniające leczenie

Kongres odbędzie się już 21 listopada