Film tylko dla lekarzy Zaloguj się aby obejrzeć.

Czy depresja to choroba mózgu?

Psychiatria bez granic

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki oraz prof. Michael Maes
czas trwania: 01:29:07

Poruszane tematy:
✔️ mechanizmy immunologiczne w patogenezie depresji, szczególnie rola cytokin
✔️ choroby somatyczne, które szczególnie predysponują do rozwoju depresji współistniejącej
✔️ czy powodem obserwowanej współchorobowości jest stan zapalny i skąd się on wywodzi
✔️ rola cytokin prozapalnych w nawrotowości depresji – aspekty praktyczne
✔️ strategie postępowania w depresji lekoopornej, czy istnieją szanse opracowania idealnego leku

Psychiatria bez granic