Lekarz jako podejrzany oraz oskarżony w postępowaniu karnym

mec. Krzysztof Izdebski
czas trwania: 01:08:28

Poruszane tematy:
✔️ Podstawowe zasady prowadzenia postępowania przygotowawczego
✔️ Postanowienie o przedstawieniu zarzutów
✔️ Przesłuchanie w charakterze podejrzanego
✔️ Prawo do obrony – uwagi praktyczne
✔️ Wnioski dowodowe, taktyka procesowa podejrzanego/oskarżonego
✔️ Opiniowanie sprawy przez biegłych lekarzy
✔️ Prawa oskarżonego w procesie sądowym