Powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom – czego możemy nauczyć się na podstawie doświadczeń innych krajów europejskich


czas trwania: 00:05:53

Każdego roku w Polsce odnotowuje się ponad 1000 hospitalizacji spowodowanych inwazyjną chorobą pneumokokową. Do grup szczególnego ryzyka należą dzieci do 5 r.ż., a w szczególności poniżej 2 r.ż.

Jakie są korzyści ze stosowania szczepionki 10-walentnej przeciwko pneumokokom?

✔ Spadek o 30% zapadalności na pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci poniżej 2 lat (dane NIZP i PZH)
✔ Szczepionka 10-walentna jest preparatem: skoniungowanym, absorbowanym zawierającym polisacharydowe antygeny 10 serotypów
✔ Może być stosowana u dzieci od 6 tygodnia do 5 r.ż w schemacie dwu lub trzy dawkowym oraz dodatkowej dawki uzupełniającej
✔ Zmniejsza częstość zapalenia ucha środkowego, zapalenia płuc oraz zapadalności na choroby inwazyjne