Strategie terapii niefarmakologicznej schizofrenii z przeważającymi objawami negatywnymi

Psychiatria bez granic - druga edycja

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki prof. dr. Peter Falkai
czas trwania: 00:58:19

Podstawowym celem leczenia chorych na schizofrenię jest przywrócenie ich do jak najbardziej satysfakcjonującego życia rodzinnego, zawodowego, interpersonalnego oraz do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Zadaniem całego zespołu opiekującego się chorym jest długoterminowe zmniejszenie nasilenia objawów choroby, ale też minimalizacja obciążenia leczeniem. Dokonuje się tego włączając odpowiednie leki, ale również stosując adekwatne strategie leczenia pozafarmakologicznego. I o tym będzie kolejne webinarium z cyklu „Psychiatria bez granic”, na które serdeczne zapraszamy.

Jakie tematy poruszyliśmy?
✔️ Opis schizofrenii w klasyfikacji ICD-11 – najistotniejsze zmiany
✔️ Różnice rokowania pacjentów za zależności od tego, które objawy są dominujące (pozytywne czy negatywne)
✔️ Kiedy możemy mówić o pierwotnych, a kiedy o wtórnych objawach negatywnych – jakie ma to znaczenie kliniczne?
✔️ Pozycja kariprazyny w kompleksowym leczeniu schizofrenii
✔️ Strategie niefarmakologiczne rekomendowane w kompleksowym leczeniu schizofrenii
✔️ Strategie zmniejszenia ryzyka zespołu metabolicznego i innych współistniejących chorób somatycznych

Psychiatria bez granic - druga edycja