Zapalne następstwa zakażenia SARS - CoV - 2 u dzieci i młodzieży

Akademia Pediatry 2021

Leszek Szenbron
czas trwania: 00:27:30

Zapalne następstwa zakażenia SARS-CoV-2 u dzieci i młodzieży analizował w swoim wykładzie prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn.
W pierwszych miesiącach pandemii wydawało się,że COVID-19 oszczędzi dzieci, jednak obecnie rozważamy już odległe następstwa zakażeń u dzieci.
Letnie odmrożenia u dzieci – „covidowe palce” – nowa choroba w erze COVID-19.
Prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn zastanawia się, czy choroba Kawasakiego może być jednym z powikłań po zakażeniu koronawirusem, analizuje epidemiologię MOIS w Polsce, przedstawia zalecane
badania laboratoryjne dla pacjentów z podejrzeniem wieloukładowego zespołu zapalnego powiązanego z COVID-19, zwraca uwagę na różnice między PIMS
a chorobą Kawasakiego.

Akademia Pediatry 2021