Film tylko dla lekarzy Zaloguj się aby obejrzeć.

Pacjent z zaburzeniami poznawczymi – wyzwania diagnostyczne w POZ i gabinecie specjalisty

Pacjent w dobie pandemii

Tomasz Sobów Joanna Siuda
czas trwania: 02:13:19

dr hab. n. med. Joanna Siuda – punkt widzenia neurologa
W trakcie wykładu zostały przedstawione informacje dotyczące rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i leczenia chorób otępiennych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera.
1. Sposób zbierania wywiadu i zalecane testy przesiewowe w ocenie psychologicznej
2. Panel badań laboratoryjnych, które koniecznie należy wykonać w diagnostyce różnicowej
3. Badania obrazowe i ich przydatność w diagnostyce otępienia
4. Aktualnie dostępne i uznane leczenie choroby Alzheimera
5. Problemy chorych z otępieniem i ich opiekunów w dobie pandemii COVID-19

prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów – punkt widzenia psychiatry
1. Wczesne objawy psychiatryczne otępień; możliwości różnicowania demencji w oparciu o objawy psychiatryczne
2. Różnicowanie depresji i demencji; wybór leku przeciwdepresyjnego u chorego z zaburzeniami poznawczymi
3. Subiektywne skargi na pamięć i „Alzheimerofobia”
4. Zaburzenia zachowania towarzyszące demencji – obraz kliniczny, zasady postępowania
5. Ogólne zasady postępowania i farmakoterapia zaburzeń psychicznych towarzyszących demencji

Pacjent w dobie pandemii