10 powodów, dla których w leczeniu trądziku warto stosować leki złożone – część I


czas trwania: 00:28:01

55 proc. nastolatków uważa problemy z trądzikiem za najtrudniejsze doświadczenie w okresie dojrzewania. To pokazuje, jak ważnym problem jest trądzik i jak istotne jest stosowanie skutecznych terapii rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, które szybko i skuteczniej pomogą osiągnąć cel terapeutyczny.
Dr hab. n. med. Joanna Czuwara z Kliniki Dermatologicznej WUM wyjaśnia m.in.:

1. Jakie są rekomendacje PTD w przypadku najpowszechniejszego trądziku o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego?
2. 31 proc. pacjentów oczekuje, że leczenie zajmie mniej niż 4 tygodnie. Które leki pozwalają sprostać tym oczekiwaniom?
3. Które preparaty złożone przyniosą szybsze działanie: antybiotyk plus nadtlenek benzoilu czy retinoid miejscowy plus nadtlenek benzoilu?
4. Na czym polega takie wielokierunkowe działanie terapii?
5. Jaka jest skuteczność terapii antybiotyk plus BPO w porównaniu z innymi metodami?
6. Czy zamiast preparatu złożonego można aplikować dwa oddzielne preparaty?
7. Podczas stosowania niektórych terapii, pojawiają się często objawy niepożądane: podrażnienie, łuszczenie, co może powodować przerwanie leczenia przez pacjenta. Jak pod tym względem wygląda terapia lekiem złożonym antybiotyk plus BPO?
8. Główną przyczyną niepowodzenia terapii przeciwtrądzikowej jest niesumienne przestrzeganie zaleceń terapeutycznych z powodu jej niedogodności. Które terapie są pod tym względem najkorzystniejsze?
9. Dla pacjentów liczy się przede wszystkim redukcja zmian. Jakie wyniki jeśli chodzi o to kryterium przynosi stosowanie leku złożonego antybiotyk plus BPO w porównaniu np. z monoterapią klindamycyną?
10. Jak wygląda zmniejszenie liczby zmian zapalnych w wyniku stosowania nadtlenku benzoilu w monoterapii w porównaniu z preparatem złożonym?
11. Jaką poprawę uzyskamy w wyniku terapii złożonej w porównaniu z leczeniem z zastosowaniem adapalenu.
12. Problemem, o którym także musimy pamiętać jest antybiotykooporność. Które terapie pod tym względem są rekomendowane przez PTD jako powodujące mniejsze ryzyko oporności na antybiotyki: złożone czy monoterapie?

Wkrótce na podyplomie.pl i FB kolejny film poświęcony różnym aspektom terapii trądziku.