Najważniejsze informacje o migotaniu przedsionków dla lekarza praktyka – podsumowanie wytycznych

KARDIOEXPRESS - II edycja

Artur Mamcarz Marcin Grabowski
czas trwania: 00:39:38

Migotanie przedsionków (AF) jest najczęściej występującą utrwaloną arytmią serca u osób dorosłych na całym świecie. W najnowszych wytycznych ESC dotyczących tego zaburzenia przedstawiono zaktualizowane zasady diagnostyki, omówiono schematy prowadzenia badań przesiewowych oraz opisano optymalne sposoby kontroli rytmu serca. Jedną z nowości jest zaproponowanie schematu klasyfikacji 4S‑AF, uwzględniającego ryzyko udaru mózgu, nasilenie objawów, stopień obciążenia AF oraz zaawansowanie podłoża arytmii, a także leczenie holistyczną ścieżką ABC (Atrial fibrillation Better Care). Kolejna innowacja to wprowadzenie koncepcji głównych czynników ryzyka nawrotów, która powinna ułatwiać podejmowanie decyzji o ablacji. O nowych zaleceniach i podejściu do diagnozowania i leczenia migotania przedsionków rozmawiał 👨‍⚕️ prof. Artur Mamcarz i jego gość 👨‍⚕️ prof. Marcin Grabowski.

KARDIOEXPRESS - II edycja