Przewlekły ból stawów – jak i czym leczyć?


czas trwania: 00:26:46

Materiał powstał przy współpracy z firmą GSK Consumer Healthcare.

Choroba zwyrodnieniowa stawów to ogromne wyzwanie dla lekarzy. Cierpi na nią nawet 60% mężczyzn i 70% kobiet w wieku > 65 lat.

Jakie powinno być prawidłowe postępowanie lekarskie, gdy do gabinetu zgłasza się pacjent z bólem spowodowanym chorobą zwyrodnieniową stawów – wyjaśnia internista i reumatolog, dr n. med. Maria Maślińska z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Dowiemy się m.in.:
1. Z jakim profilem pacjenta najczęściej mamy do czynienia?
2. Jak przebiega choroba? – jakie objawy pacjenci zgłaszają na początku, a jak choroba wygląda później?
3. Kiedy pacjent zgłasza się do lekarza, jak powinien wyglądać wywiad oraz diagnostyka?
4. Chorobie towarzyszy ból. Pacjenci skarżą się na kłopoty z porannym wstawaniem z łóżka, z krzesła i oczekują skutecznej pomocy. Jakie metody leczenia ma do dyspozycji lekarz? Co mówią na ten temat najnowsze rekomendacji NICE (Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej)?
5. Okresowo w chorobie zwyrodnieniowe stawów dochodzi do zaostrzenia bólu. Jaka jest tego przyczyna?
6. Czym różni się ten rodzaj bólu od bólu przewlekłego?
7. Jakie leki można zastosować doraźnie w bólu ostrym?
8. Czy ból przewlekły jest chorobą samą w sobie, czy wymaga odpowiedniej diagnostyki różnicowej i doboru optymalnego leczenia w zależności od przyczyny i rodzaju bólu?
9. Czy możemy zapobiegać chorobie zwyrodnieniowej stawów, albo chociaż skutecznie spowolnić jej rozwój? Jaki są zalecenia w świetle rekomendacji NICE?
10. Jak wygląda farmakoterapia w chorobie zwyrodnieniowej stawów?
11. Na jakim etapie konieczna jest konsultacja specjalistyczna?

PM-PL-VOLT-22-00016
PM-PL-VOLT-22-00017

VOLTAREN MAX
Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g
Żel

Wskazania do stosowania
Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat.
Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.
Stosowany jest w miejscowym leczeniu:
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:
• pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek
skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń)
• bólu pleców
• ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć
tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.
Dorośli (powyżej 18 lat)
• ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów

Dawkowanie i sposób podawania
Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem po 7 dniach stosowania żelu w przypadku braku poprawy lub nasilenia się objawów chorobowych.


Dawkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat
Voltaren MAX działa przeciwbólowo do 12 godzin, należy stosować dwa razy na dobę. Produkt należy delikatnie wcierać w skórę w miejscu bólu.
Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: ilość żelu od 2 g do 4 g (ilość odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego) jest odpowiednia do leczenia obszaru o powierzchni 400 – 800 cm2. Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce, chyba, że to właśnie ręce są miejscem leczonym.

Czas trwania leczenia
Czas leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie.
• Pourazowe stany zapalne i reumatyzm tkanki miękkiej: nie należy stosować dłużej niż 14 dni, o ile nie zalecono inaczej
• Zwyrodnienie stawów (powyżej 18 lat): należy stosować do 21 dni, o ile nie zalecono inaczej.
Stosowanie u dzieci i młodzieży (poniżej 14 lat)
Brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat (patrz także punkt 4.3).

Stosowanie u młodzieży (powyżej 14 lat)
U młodzieży powyżej 14 lat, w razie konieczności stosowania produktu leczniczego przez dłużej niż 7 dni w leczeniu bólu, lub w przypadku pogorszenia się objawów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)
W przypadku stosowania produktu Voltaren Max u osób w podeszłym wieku należy stosować dawkowanie jak u osób dorosłych.

Przeciwwskazania
• znana nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu
• u pacjentów, u których astma, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, czy ostre nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
• ostatni trymestr ciąży
• u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych w przypadku stosowania produktu Voltaren Max w większej dawce i dłużej niż zalecany okres stosowania.
Voltaren MAX należy stosować tylko na nieuszkodzoną powierzchnię skóry. Należy unikać kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi, nie połykać.
Należy zaprzestać stosowania produktu, jeśli po jego użyciu pojawi się wysypka skórna.
Voltaren MAX może być stosowany jednocześnie z nieokluzyjnymi bandażami, ale nie należy stosować go pod opatrunki uniemożliwiające dostęp powietrza.

Informacje o niektórych składnikach produktu
Voltaren Max zawiera:
-glikol propylenowy, który, może powodować podrażnienie skóry.
- butylohydroksytoluen, który może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Działania niepożądane
Działania niepożądane (Tabela 1) zostały zestawione według częstości ich występowania, zaczynając od najczęściej występujących, według następującej konwencji: często (≥ 1/100, < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000, < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasilaniem

Tabela 1
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze
Bardzo rzadko: Wysypka grudkowata
Zaburzenia układu immunologicznego
Bardzo rzadko: Nadwrażliwość (w tym pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy
Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia
Bardzo rzadko: Astma
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Często: Wysypka, wyprysk, rumień, zapalenie skóry (w tym kontaktowe
zapalenie skóry), świąd
Rzadko: Pęcherzykowe zapalenie skóry
Bardzo rzadko: Reakcje nadwrażliwości na światło


OTC – Lek wydawany bez recepty

Pozwolenie Prezesa URPL WM i PB nr 20030

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
v.VIII.2021