Demencja i współchorobowość u pacjentów w podeszłym wieku

Psychiatria bez granic - trzecia edycja

Piotr Gałecki Dan Georgescu
czas trwania: 00:53:18

Jakie tematy poruszyliśmy?
1. Które typy otępienia diagnozowane są w Szwajcarii najczęściej?
2. Które formy farmakoterapii otępienia należy uznać za najskuteczniejsze?
3. Kiedy i jakie postępowanie niefarmakologiczne można zastosować u pacjentów z demencją?
4. Jak w praktyce wygląda leczenie zaburzeń poznawczych u pacjentów w podeszłym wieku?
5. Dlaczego stosowanie wielu leków jest niebezpieczne u pacjentów z otępieniem w podeszłym wieku?

Psychiatria bez granic - trzecia edycja