Zaburzenia depresyjne, lękowe, PTSD – obraz pokowidowy

Psychiatria bez granic - trzecia edycja

Piotr Gałecki Adrian James
czas trwania: 00:55:10

Jakie tematy poruszyliśmy?
✔️ Jaki wpływ na jakość życia ma aktualny stan pandemii COVID-19?
✔️ Jaka jest skuteczność i przyszłość stosowania esketaminy oraz innych nowych leków będących w fazie badań klinicznych w leczeniu depresji oraz zaburzeń nastroju?
✔️ Jak lekarze opiekujący się chorymi na COVID-19 radzą sobie ze swoimi emocjami?
✔️ Jakie jest zainteresowanie robieniem specjalizacji z psychiatrii wśród młodych lekarzy w Wielkiej Brytanii?

Psychiatria bez granic - trzecia edycja