Całościowe zaburzenia rozwojowe a realizacja szczepień obowiązkowych i zalecanych

Zasadne czy niezasadne powody odroczenia szczepień – najczęstsze dylematy w poradni

Ilona Małecka Justyna Tymińska
czas trwania: 01:09:27

Jakie tematy poruszyiliśmy podczas spotkania?

• Przedstawienie trzech przypadków klinicznych dotyczących dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodziców obawiających się szczepień u swoich dzieci
• Omówienie kwalifikacji dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju do szczepień obowiązkowych i zalecanych
• Przybliżenie technik i sposobów rozmowy z rodzicami dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju lub rodzicami obawiającymi się wystąpienia autyzmu u dziecka
• Dyskusja ekspertów dotycząca prowadzenia szczepień ochronnych u dzieci, których rodzice odczuwają lęk i niepokój związany z daną profilaktyką chorób zakaźnych

Zasadne czy niezasadne powody odroczenia szczepień – najczęstsze dylematy w poradni