Standardy leczenia dyslipidemii

KARDIOEXPRESS - III edycja

Artur Mamcarz Piotr Dobrowolski
czas trwania: 00:48:01

Jakie tematy poruszyliśmy?
1. LDL a ryzyko sercowo-naczyniowe – czy dolna granica normy istnieje?
2. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego – cholesterol całkowity, LDL czy nie-HDL?
3. Leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej – czy statyna nadal lekiem pierwszego wyboru?
4. Czy dawka statyny ma znaczenie?
5. Dlaczego chorzy obawiają się leczenia statyną? Jak przekonać chorych do ich stosowania?
6. Kiedy stosować leczenie skojarzone – statyna + ezetymib?
7. Kiedy leczenie skojarzone statyna + fenofibrat?
8. Kiedy rozpoczynać terapię od fibratu?
9. Nowe leki hipolipemizujące – czy dla każdego chorego?

Zapisz się na cykl bezpłatnych webinarów KARDIOEXPRESS: https://webinary.online/kardioexpress/series

KARDIOEXPRESS - III edycja