Pacjent z HFrEF w okresie okołowypisowym – rola optymalizacji farmakoterapii po dekompensacji niewydolności serca

Jarosław Drożdż Karol Kamiński Jarosław D. Kasprzak Paweł Rubiś
czas trwania: 01:49:05