Zasady politerapii lekami przeciwpsychotycznymi

Psychiatria bez granic - czwarta edycja

Piotr Gałecki Stephan Hjorth
czas trwania: 00:41:54

Jakie tematy poruszyliśmy?
• Czym się kierować przy wyborze neuroleptyku dla pacjenta cierpiącego na schizofrenię z różnymi chorobami współtowarzyszącymi?
• Które leki przeciwpsychotyczne są skuteczne w redukcji objawów negatywnych schizofrenii, a które w redukcji objawów pozytywnych?
• Czy istnieje lek przeciwpsychotyczny, który byłby lekiem pierwszego rzutu?
• Jakie mogą być negatywne skutki stosowania nowych neuroleptyków?
• Które leki przeciwpsychotyczne można za sobą łączyć, a jakich politerapii lepiej unikać?

Psychiatria bez granic - czwarta edycja