Terapia MAFLD, czyli jak zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe lecząc wątrobę?

KARDIOEXPRESS - IV edycja

Artur Mamcarz Krzysztof Tomasiewicz
czas trwania: 00:45:03

Jakie tematy poruszyliśmy?
1. Czy MAFLD jest brakującym elementem terapii pacjenta z zespołem metabolicznym?
2. W jaki sposób MAFLD zwiększa ryzyko rozwoju/progresji ZM i powikłań sercowo-naczyniowych?
3. Co może zrobić kardiolog, aby prawidłowo rozpoznając i lecząc MAFLD, zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe?

Poznaj nadchodzące bezpłatne webinary: https://webinary.online/

KARDIOEXPRESS - IV edycja