Odyseusze XXI wieku - czyli od objawów do rozpoznania zakażenia HIV


czas trwania: 00:34:18

Zakażenia wirusem HIV nadal rozpoznawane są późno, co powoduje, że pacjenci rozpoczynają terapię w momencie, w którym nie są w stanie w pełni skorzystać z możliwości współczesnej farmakoterapii i tracą szansę na normalne życie. W trakcie audycji odpowiadamy na pytania:
• Co mógłby zrobić lekarz podstawowej opieki, żeby doprowadzić do wymarzonej sytuacji, kiedy każdy pacjent po każdym ryzykownym zachowaniu wykonuje tekst w kierunku HIV?
• Kto może być zakażony? Jak rozmawiać z pacjentem, aby ustalić jego czynniki ryzyka?
• Gdzie można wykonać tekst? Czy do wykonania testu potrzebne jest skierowanie?
• Jakie są typowe, nieswoiste, ale niepokojące objawy, które mogą sugerować ostrą infekcję retrowirusową?
• Jakie objawy nietypowe mogą sugerować zakażenie HIV?
• Jak wygląda w Polsce realizacja strategii 90-90-90? Ilu pacjentów jest zdiagnozowanych? Ilu pacjentów diagnozowanych jest w późnej fazie zakażenia? Ilu pacjentów jest leczonych skutecznie?
• Jak wygląda organizacja opieki zdrowotnej nad osobami zakażonymi HIV? Gdzie należy pokierować pacjenta z dodatnim wynikiem tekstu?
• Jak wygląda dobór terapii antyretrowirusowej? Czym lekarze specjaliści kierują się podejmując decyzję i włączając leki?