Jak interpretować zapis refundacyjny dla produktu leczniczego Brintellix®?

Prof. dr hab. med. Adam Wichniak
czas trwania: 00:02:55

W filmie prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak przedstawi jak prawidłowo interpretować zapis refundacyjny dla produktu leczniczego Brintellix – leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy SSRI lub SNRI?