Holistyczne podejście do terapii schizofrenii

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki prof. Peter Falkai prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska
czas trwania: 01:34:58