Ból głowy jako objaw alarmujący

I Kongres Akademii po Dyplomie BÓL Diagnostyka i leczenie bólu

Izabela Domitrz
czas trwania: 00:24:41
tagi: medycyna rodzinna neurologia bóle głowy stany nagłe

W tym wykładzie m.in.:

Czym jest ból głowy?
Co to jest samoistny ból głowy?
Co to jest objawowy ból głowy?
Jakie zagrożenia niosą bóle głowy?
Jaki jest algorytm postępowania z pacjentem z bólem głowy?
Co to jest jednostronny ból głowy?
Co to jest napadowy ból głowy?
Jakie są wskazania do diagnostyki neuroobrazowej u chorych z bólem głowy?
Jakie badania neuroobrazowe wykonać u chorego z bólem głowy?
Czym jest polekowy ból głowy?
Czym jest ból głowy związany z działaniem substancji chemicznych lub ich odstawieniem?
Jaki jest związek pomiędzy nadciśnieniem tętniczym a bólem głowy?
Jakie są metaboliczne przyczyny bólu głowy?
Jakie są wewnątrzczaszkowe przyczyny bólu głowy inne niż naczyniowe i nowotworowe?
Czym jest ból głowy w chorobach naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego?
Czym jest ból głowy w krwotoku podpajęczynówkowym?
Jakie objawy towarzyszą bólowi głowy w krwotoku podpajęczynówkowym?
Jaki jest jest związek bólu głowy z guzami śródczaszkowymi?
Jaki jest jest związek bólu głowy z guzami śródkomorowymi?
Jakie są objawy zapalenia tętnicy skroniowej?
Jak różnicować samoistne bóle głowy?

I Kongres Akademii po Dyplomie BÓL Diagnostyka i leczenie bólu