Kraj

Wszechstronna rehabilitacja po zawale

Opracowała Elżbieta Borek

W szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie uruchomiono Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej. Prowadzi on rehabilitację w trybach stacjonarnym (dostępne są 43 łóżka szpitalne) i oddziału dziennego oraz w ramach prewencji rentowej ZUS – ambulatoryjną, a następnie domową z nadzorem telemedycznym.

Terapia jest prowadzona na podstawie modelu kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, który obejmuje: ćwiczenia dwa razy dziennie (ogólnousprawniające, oddechowe, treningi na ergometrach rowerowych), rehabilitację indywidualną, fizykoterapię, indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem, porady dietetyczne oraz edukację prozdrowotną.

Diagnostyka dostępna w ramach oddziału obejmuje m.in. testy wysiłkowe, testy spiroergometryczne, 6-minutowy test korytarzowy z pomiarem ciśnienia tętniczego, tętna i saturacji, monitorowanie holterowskie EKG, 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego. ■

Do góry