Zagranica

Unia Europejska: Niebezpiecznie się leczyć

Olga Bagińska

Opublikowany przez Komisję Europejską pakiet przepisów dotyczących bezpieczeństwa podsumowuje, jak Komisja Europejska i państwa członkowskie UE poradziły sobie z wyzwaniem, jakim jest bezpieczeństwo pacjenta, począwszy od 2012 roku. Trudności szczególnie pojawiają się w kształceniu i szkoleniu pracowników ochrony zdrowia. Szacuje się, że 8-12 proc. pacjentów przyjmowanych do szpitali w Unii Europejskiej doznało podczas pobytu w nich uszczerbku na zdrowiu. Były to m.in.: infekcje związane z pobytem w placówce, nieprawidłowości w dozowaniu lekarstw, błędy medyczne, awarie sprzętu, błędne diagnozy lub brak leczenia, mimo niepokojących wyników badań. Ponad 4 mln pacjentów w Unii Europejskiej nabawia się infekcji związanej z pobytem w szpitalu, a przynajmniej 37 tys. w jej wyniku umiera. Nieco ponad połowa (53 proc.) boi się, że podczas pobytu w szpitalu ich stan zdrowia może się pogorszyć. Liczba ta jest różna w zależności od kraju – od 82 proc. na Cyprze do 21 proc. w Austrii. I choć prawie połowa pacjentów decyduje się zawiadomić o nieprawidłowościach, to aż w 37 proc. przypadków zgłoszenie incydentu nie wywołało żadnej reakcji. Jeden na pięciu pacjentów doczekał się przeprosin od lekarza lub pielęgniarki, podczas gdy 17 proc. usłyszało, że winna zaniedbania jest placówka ochrony zdrowia.

„Gdy nasi obywatele udają się do szpitala, oczekują bezpiecznej opieki zdrowotnej. Dobrze, że większość państw członkowskich wprowadziła już w życie programy naprawcze, jednak nadal często zdarzają się sytuacje zagrażające chorym, a bezpieczeństwo pacjenta jest rzadko tematem szkoleń pracowników ochrony zdrowia. Musimy zatem poczynić wszelkie kroki, by zapewnić je naszym obywatelom”, powiedział komisarz UE ds. zdrowia Tonio Borg.■

Do góry